29 marca 2024

Deklaracja dostępności

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.chor.pw.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo.
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie).
 • Ze względu na charakter działalności Chóru, która w większości dotyczy sfery  muzyki i brzmienia, niemożliwe jest przekazanie treści dźwiękowych zawartych w nagraniach Chóru osobom niesłyszącym i głuchym.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-26.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Elżbiety Kurpiewskiej, e-mailowo — elzbieta.kurpiewska@pw.edu.pl lub telefonicznie — (22) 234 70 09.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Mieści się ona w ramach Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Adres e-mail to: wsparcie.son@pw.edu.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Waryńskiego, główne jest bezpośrednio przy ulicy, drugie z nich jest wejściem bocznym za ogrodzeniem terenu przy budynku. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Dalsze przejście do siedziby Chóru prowadzi przez dwoje drzwi, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Siedziba Chóru znajduje się na parterze budynku, do wszystkich pomieszczeń mogą wjechać osoby na wózku. W budynku jest winda.
 4. W siedzibie Chóru nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Na zamkniętym parkingu przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking jest możliwy po skontaktowaniu się z recepcją budynku, dzwonek znajduje się przy bramach parkingowych od ul. Waryńskiego i od ul. Polnej.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide